SLOVNÍK NAOPAK

NAPIŠ SLOVO

Slovo Podobné Cizí Výslovnost Cizí jinak Cizí opačně 1. příbuzné cize České slovo Uplatnění
balancování se slovyžonglování se slovy

ekvilibristika

báňskýhornický, ocelářský

montánní

barva pletibarevné vystižení pleti

inkarnát

bez formalitbez okolků, neformálně, krátce

brevi manu

bez obav

concem sine

bez předcházejících případů nemající obdoby, neslýchaný

bezprecedentní

bez vnitřní strukturybeztvarý

amorfní

bez výjimky naprosto určitý, nezvratný, vždy platný

apodiktický

bezduchý, zaběhnutý způsob tvorby opakující stále tutéž formální a technickou zkušenost

manýra

bezdůvodné nařčeníočerňování, pomluva

insinuace

bezejmenný francouzský válečný hrdina

poilu

bezesmyslovýnedostatečně řízený rozumově, nutkavě opakující

kompulzivní

bezcharakternostnečestnost, proradnost

perfidita

bezobsažná fráze květnatý výraz, pouze naučená věta

floskule

bezohlednýnásilný, důkladný, rázný, rychlý

radikální

bezpohlavní démon, který vystupuje v mužské roli

incubus

bezprostřední poznání zejména duchovních principů zření

gnóze

beztvarý

amorfní

bez vnitřní struktury
bezvýchodnost neschopnost dospět k řešení, obtížný, neřešitelný, sporný problém

aporie

bezvýznamnostnedůležitost

externalita

truismus
bezvýznamnostjednoduchost, všednost, často opakované bezvýznamné, všední tvrzení

truismus

externalita
bezvýznamný nezávažný, vedlejší

irelevantní

x relevantní
bezvýznamnýmravně závadný, nekalý, podezřelý, pokoutní, temný, zapadlý

obskurní

bezzásadová schopnost se přizpůsobit

konformismus

bezzásadový přizpůsobivý, využívající příležitosti

oportunistický

biskupské odznaky moci a hodnosti, roucha

pontifikálie

biskupství sbor biskupů, biskupský úřad

episkopát

biskupství území spravované biskupem

diecéze

blahobytný systém

welfare systém, stát

bláznovství čiré

magna dementia

blaženýpřátelský

fajácký (od Fajáků)

bleskovývelmi rychlý, oslňující, skvělý

fulminantní

blízkost příbuznost, vzájemný vztah

afinita

blud podezíravosti a vztahovačnosti

paranoia

bludařské učení, podle kterého Bůh Ježíše Krista adoptoval

adopcianismus

bludařství jinověreckost

heterodoxie

x ortodoxie
bludný

eratický

bludnýkacířský, odpadlický, opak přísně pravověrného

heretický

buď,nebo - třetí není dánotřetí možnost neexistuje

tertium non datur

bod na dráze tělesa obíhajícího kolem Země, v němž je těleso od Země nejvíce vzdáleno odzemí

apogeum

bohatostzámožnost

movitost

bohatý přední

nobilitovaný

bohoslužbanáboženský obřad, obřad, obyčej, řád

ritus

kultovní akce
bohoslužba v předvečer svátkú nebo pohřbu

vigilie

bohoslužby, modlitby, přednáškyduchovní obnova vedená knězem

exercicie

bohovláda

teokracie

bojovník ozbrojených sil s bojovým poslánímfrontový voják, příslušník ozbrojených sil s bojovým posláním

kombatant

bojovýbojechtivý

militantní

bouráníodstraňování, rozebrání, rozložení na díly, způsob filozofické práce (J.Derrida)

dekonstrukce

boží moudrost

theosofie

boží soud používající útrpných prostředků k prokázání viny či ne

ordál

bydlící usídlený, diplomatický zástupce

rezident

budova klášterashromáždění mnichů jednoho kláštera

konvent

budova nebo její část určená pro biskupa, biskupy

prelatura

bujenínovotvoření

proliferace

burzovní spekulace

hausse cenové

být povýšen postupovat

avansovat

být v souladu s bytím jsoucí v souladu s bytím, odpovídající bytí

ontický

být ve shoděsouhlasit

koincidovat

být vhodhodit se, odpovídat, vyhovovat

konvenovat

bytostně vlastní něčemu příslušné, spočívající uvnitř, uvnitř jsoucí

imanentní

bytostné týkající se podstatných struktur života, vztahující se k bytí v jeho souhrnu

existenciální

bývalývysloužilý, zasloužilý

emeritní